Onderzoeksresultaten

1. De nieuwe bijsluiter is begrijpelijker
56% van de respondenten vindt de originele bijsluiter begrijpelijk. De nieuwe bijsluiter vindt 85% van de respondenten begrijpelijk.

2. Bij de nieuwe bijsluiter beantwoorden meer respondenten alle vragen goed

Bij de originele bijsluiter beantwoordt 52% van de respondenten alle vragen goed. Bij de nieuwe bijsluiter is dat 76%.

3. Bij de nieuwe bijsluiter vinden meer respondenten de juiste tekst
Uit het eyetracking-onderzoek bleek dat bij de nieuwe bijsluiter meer respondenten de juiste tekst vonden.

4. Respondenten vinden de juiste tekst in de nieuwe bijsluiter sneller
Uit het eyetracking-onderzoek bleek ook dat respondenten bij de nieuwe bijsluiter veel minder tijd nodig hadden om de juiste tekst te vinden.

Bekijk een voorbeeld.