Onderzoek

We hebben de originele en de nieuwe bijsluiter door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten onderzoeken: Intomart GfK. Intomart GfK heeft twee dingen gedaan.

  1. 350 respondenten kregen de originele bijsluiter en 350 andere respondenten kregen de nieuwe bijsluiter. Beide groepen hebben een aantal vragen beantwoord.
  2. Daarnaast heeft Intomart GfK een eyetracking onderzoek uitgevoerd. Ook in dit onderzoek hebben twee groepen respondenten een aantal vragen beantwoord. Via eyetracking volgde het onderzoeksbureau de oogbewegingen van de respondenten. Op deze manier onderzocht het onderzoeksbureau de zoekstrategie en het leesgedrag van de respondenten.

Het doel van het onderzoek was  te achterhalen hoe goed de bijsluiter bijdraagt aan de zogenaamde therapietrouw. Therapietrouw betekent dat de patiënt de medicijnen inneemt zoals het moet. Therapieontrouw betekent dat de patiënt de medicijn niet of verkeerd inneemt. We hebben daarom een aantal vragen bedacht, waarmee we kunnen meten in welke mate de bijsluiter bijdraagt aan therapietrouw.

Bekijk de vragen.
Bekijk de onderzoeksresultaten.